He.NET

该公司运营着自己的全球性IPv4和IPv6网络,是全球最大的IPv6骨干网。免费支持 50 个域名,支持解析:
A / AAA / CNAME / MX / NS / TXT / AFSDB / HINFO / RP / LOC / NAPTR / PTR / SSHFP / SPF / SRV / TTL

注册地址

https://ipv6.he.net/certification/register.php

CloudXNS

支持解析:
A / AAAA / CNAME / MX / NS / TXT / SRV / CNAMEX / 301跳转 / 302跳转 / 隐式跳转

注册地址

https://www.cloudxns.net/Sign/signup.html

dnsceo

支持解析:
A / CNAME / MX / TXT

注册地址

http://www.dnsceo.com/userreg.php

说点什么
支持Markdown语法
好耶,沙发还空着ヾ(≧▽≦*)o
Loading...